Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Steun voor de erfgoedsector

Foto: Thijs Tuurenhout – Bankgiro Loterij Open Monumentendag  

We bundelen onze krachten en vinden een manier om weer op te krabbelen, om met elkaar ons erfgoed in topconditie door te geven aan de volgende generatie. 

Door de coronacrisis vallen ook in de erfgoedsector veel zaken stil door het stopzetten van alle maatschappelijke activiteiten, met onherstelbare gevolgen. Zoals Minister Van Engelshoven aangeeft in de Volkskrant van zaterdag 4 april j.l.: ‘Het is onvermijdelijk dat deze crisis bij alle culturele instellingen pijn zal doen’. In tijden van crisis zie je ook de kracht van samenwerken. Al heel snel zijn verschillende handen ineengeslagen voor een noopoproep aan het kabinet.  

Maandag 30 maart jl. heeft het gezamenlijke culturele en creatieve veld een noodoproep aan het kabinet gestuurd om te investeren in een overbruggings- en garantiefonds voor de culturele en creatieve sector. De minister heeft bovensectorale belangenbehartiger Kunsten ’92, een organisatie die de belangen behartigt van erfgoed/podiumkunsten/kunstenaars, gevraagd om de schade in de sector te inventariseren. 

Lucht voor erfgoedorganisaties 
 
Marlo Reeders, bestuurslid Kunsten ’92 en directeur Nederland Monumentenland: “Samen met de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) zijn we precies dát aan het doen. Het is enorm belangrijk dat iedereen ‘de eigen sores’ deelt met ons, zodat wij sectorspecifieke oplossingen kunnen voorstellen aan de minister en ook aan de Tweede Kamer. Wij hopen dat er een overbruggings- en kredietfonds komt om de erfgoedorganisaties even wat lucht te geven.  

De generieke maatregelen zijn voor onze sector minder effectief. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een groot aantal musea, krijgen eigenaren van monumenten geen structurele subsidie, maar subsidie voor het onderhoud. Nu in één klap alle inkomsten verdwenen zijn, is er vooral hulp nodig om de winkel draaiende te houden: de verzekeringspremie, de energiekosten en het personeel moet betaald worden. Voor dat laatste zijn de generieke maatregelen wel van toepassing, maar lang niet zo effectief als je maar zo weinig mensen en veel vrijwilligers in dienst hebt.” 

Opkrabbelen 
 
Stichting Nederland Monumentenland is een organisatie die ook midden in het vuur zit. Reeders: “Nederland Monumentenland is een echte verbinder en enorm betrokken bij wat er nu speelt. We zijn uitgever van de Erfgoedstem en daarin is volop aandacht voor de huidige crisis. Wat nu nodig is, is saamhorigheid. Wees niet bang om te delen wat jouw eigen organisatie overkomt. Als wij elkaar helpen in deze tijd en onze stem laten horen - in de lokale krant, op social media, bij de gemeente en de provincie - dan vinden we vast een manier om na de crisis snel op te krabbelen.” 

MONUMENT belangrijk  
 
“Ook zijn evenementen zoals MONUMENT belangrijk. We moeten juist bij elkaar blijven komen, zodra dat veilig genoeg is. Het is goed dat mensen die voor ons erfgoed zorgen elkaar ontmoeten. Op MONUMENT ervaar je synergie tussen de vakmensen en de monumentenbeheerders, de experts van de Rijksdienst en de meester-schilders, noem maar op. Dat is wat ons dagelijks blij maakt: Er samen voor gaan en met elkaar ons erfgoed in topconditie doorgeven aan de volgende generatie.” 

Stichting Nederland Monumentenland is een partner van MONUMENT. Ook dit jaar organiseert Nederland Monumentenland op de woensdag weer de gezellige ‘oer-Hollandse’ borrel. Komt u ook?  

Heeft u zelf ook zaken melden waar u tegenaan loopt? Meldt u aan via erfgoed@kunsten92.nl en u ontvangt een enquête die u ingevuld kunt sturen aan de FIM. 

Ga terug