Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Vooruitblik 2020 met Christian Pfeiffer

 

Wij kijken met (jong!) Monumententalent 2019, Christian Pfeiffer, vooruit naar belangrijke thema’s die in 2020 in de erfgoedsector gaan spelen.

Christian Pfeiffer won vorig jaar de jaarlijkse aanmoedigingsprijs van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om verjonging en vernieuwing in de erfgoedsector te stimuleren. Christian is 31 jaar; nog jong in jaren, maar tegelijk al een ervaren en betrokken erfgoedman in allerlei facetten. Want als beleidsmedewerker bij Heemschut, vrijwillig molenaar, jeneverstoker en -verkoper, en als gemeenteraadslid in Weesp raakt hij verschillende facetten van de sector en daar buiten. Juist daarom vroegen wij aan Christian: Wat zijn volgens jou dit jaar écht dringende thema’s voor de erfgoedsector? En welke belangrijke momenten in 2020 tekenen die thema’s?

Aanhaken op landelijke thema’s
“Vooruitkijkend naar 2020 denk ik dat we vooral moeten gaan letten op de grote landelijke thema’s die het nieuws beheersen. Deze thema’s zullen in hoge mate ook het erfgoedveld gaan beïnvloeden. Zo denk ik aan de energietransitie, de woningnood, de verdozing van het landschap. Voor mijn gevoel staat Nederland aan de vooravond van een paar ingrijpende keuzes: we kunnen in de erfgoedwereld niet de ogen sluiten voor de gevolgen daarvan.”

Verstedelijking
“Nederland zal verder verstedelijken. Met de verstedelijking komt automatisch de identiteit en het karakter van de omgeving ter sprake. Zowel op positieve als op negatieve manier. De verdere verstedelijking biedt kansen om de kwaliteit van de omgeving te verbeteren, maar zal ook bedreigingen gaan vormen voor het bestaande erfgoed. Daarbij kijk ik vooral naar de architectuur na 1965. Veel van deze jonge gebouwen sneuvelen; de omloopsnelheid lijkt nog nooit zo hoog geweest. We moeten ervoor waken dat we niet alles uit deze periode rücksichtslos slopen en vervangen.”

Duurzaamheid
“Ik denk ook dat in de doorgaande discussie over verduurzaming meer waarde moet worden toegedicht aan herbestemmen. Het slopen en vervangen door nieuwbouw is een niet-duurzame trend. We moeten innovatiever gaan denken over herbestemmen en daarbij de terugverdiende ‘footprint’ van een bestaand gebouw niet vergeten. Daarbij geloof ik ook in het meer betrekken van de directe omgeving van gebouwen bij de herbestemming.”

Voorsorteren op de Tweede Kamerverkiezingen 2021
“Daarentegen denk ik dat het Rijk duidelijker de regie moet nemen in de eerder genoemde grote vraagstukken. Zo is er tegen de snelle ‘verdozing’ van het landschap zo snel als mogelijk actie nodig. Dit is bijvoorbeeld ook een onderdeel van de lobby voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Die lobby zal volgend jaar vol gas van start gaan. De verkiezingsprogramma’s voor de partijen worden op dit moment geschreven, en niet pas in 2021! 2020 wordt daarmee een jaar om naar uit te kijken. Er is veel belangrijk werk te verzetten.”

De thema’s verstedelijking en duurzaamheid zijn dit jaar ook belangrijk thema van de vakbeurs MONUMENT. Kom ook kennis uitwisselen of een bijdrage leveren over een van deze onderwerpen als exposant.

Foto: Wim Giebels

Ga terug