Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws

NIEUWS UIT DE SECTOR EN OVER DE BEURS

Ons nieuws 2-wekelijks in uw mailbox? Klik hier voor inschrijving!

149,5 miljoen voor onderhoud rijksmonumenten

De afgelopen periode is totaal € 149,5 miljoen aan subsidies toegekend voor de instandhouding van rijksmonumenten, waarvan € 55,1 miljoen vanuit de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten en € 94,4 miljoen vanuit de Subsidieregeling instandhouding monumenten.

Lees meer...

Gids voor eigenaren rijksmonument ge-updated

Wonen in een monument brengt een aantal voordelen én spelregels met zich mee. In de gids Monumentaal Wonen wordt uitgelegd wat het betekent om eigenaar te zijn van een rijksmonument. De gids heeft recent een update gekregen.

Lees meer...

Bijna 2.000 monumentale woningen verkocht

In 2022 verkochten NVM-makelaars iets minder dan 2.000 monumenten. Dat is circa 1,5% van alle woningverkopen. De mediane transactieprijs kwam in 2022 uit op 723.000 euro. Een reguliere woning noteerde in 2022 een mediane verkoopprijs van 430.000 euro.

Lees meer...

Nationaal Monumentencongres 2023

Het Nationaal Monumentencongres 2023 staat in het teken van vernieuwing, innovatie en de zoektocht naar mensen die baanbrekend werk durven te verrichten in de erfgoedsector. Want dit is hard nodig.

Lees meer...

Project: circulaire vernieuwing veegpost

Braaksma & Roos renoveert de bijna 100 jaar oude veegpost van de gemeentelijke reinigingsdiensten in Scheveningen. Dit is een bijzondere opgave vanwege het historische karakter van de locatie, maar vooral vanwege de grote ambitie van de gemeente om het complex zo veel mogelijk circulair te verbouwen tot groene en energie-neutrale werkplaats – de veegpost 2.0. Inmiddels is het ontwerp afgerond en wordt de uitvoering aanbesteed.

Lees meer...

RCE lanceert de online Erfgoedatlas

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een nieuwe online tool gelanceerd, de Erfgoedatlas. Dit is één online plek waar alle kaarten van beschermd en onbeschermd erfgoed samenkomen.

Lees meer...

Restaureren met ecologische bouwmaterialen

Juist bij restauratie van monumenten kunnen ecologische bouwmaterialen een belangrijke rol spelen. Met name als het gaat om isolatie, maar ook om afbouw is het belangrijk dat de vochthuishouding van monumenten zo min mogelijk wordt verstoord.

Lees meer...

Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2023 geopend

Verduurzamen is ook in 2023 een groot thema voor monumenten. Daarom neemt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met het Nationaal Restauratiefonds en Nederland Monumentenland wederom het initiatief voor de Erfgoed Duurzaamheidsprijs.

Lees meer...

15 miljoen euro extra voor rijksmonumenten

Het kabinet stelt dit jaar 15 miljoen euro extra ter beschikking om een aantal urgente restauraties van grote rijksmonumenten te ondersteunen. Voorwaarde is dat provincies eenzelfde extra bijdrage leveren, de restauraties een hoge bouwkundige urgentie hebben en dat projecten klaar zijn om te beginnen. Het is een eerste stap in het versterken van het financieringsstelsel voor monumentenzorg.

Lees meer...

Digitaal vastleggen stelt toekomst veilig

Digitale technieken brengen elk detail van een monument in kaart. Dat is handig voor onderhoud, maar het is ook onmisbaar in geval van calamiteiten.

Lees meer...