Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Programma

MONUMENT 2019 bood onderdak aan een uitgebreid kennisprogramma, dat zich afspeelde in het grote 'Monument Theater' en 2 kleinere praktijktheaters. (klik hier om de presentaties te downloaden). Aan het kennisprogramma van de editie van 2020 wordt as we speak gewerkt; publicatie daarvan volgt in de loop van komend najaar en daarna. De line-up van 2019 was als volgt:

Dinsdag 14 mei 2019

MONUMENT THEATER

10.30 – 13.00 uur

Werkatelier ‘Innovatieve Verduurzamingskansen’
Door NRP DUMO
De gevolgen van de klimaatverandering en de noodzaak tot energietransitie is op alle vlakken in de samenleving voelbaar. Om de doelen van het Klimaatakkoord Parijs in 2050 te realiseren, zullen energieverbruik verminderd en energieopwekking verhoogd moeten worden. Met gevolgen voor de karakteristieke bebouwing. Wat is de kern van duurzaamheid? Bij welke sociale, maatschappelijke en ruimtelijke kansen en vraagstukken kunnen we aansluiten bij de verduurzaming van monumenten?

Klik hier voor meer informatie.

13.30 – 15.00 uur

Mini-symposium ‘Monument en Duurzaamheid in Balans’ - Bespiegelingen op interessante casussen uit de praktijk
Door Stichting ERM 
Hoe vind je een goede balans tussen het behoud van cultuurhistorische waarden van een monument en de wens het gebouw te verduurzamen?

Klik hier voor meer informatie. 

15.15 – 16.15 uur

ESCo: investeren in energiebesparing
Door Provincie Noord-Brabant & BOM Renewable Energy
BOM Renewable Energy en de Provincie Noord Brabant werken samen aan een duurzame toekomst van monumenten. Onderdeel hiervan is het betaalbaar houden van de energierekening: iets dat voor monumenten zowel specialistische kennis, als ook een (flinke) investering vraagt. De eigenaar en gebruiker kan worden bijgestaan door een ESCo. Zij hoeven dan niet zelf te investeren in besparingsmaatregelen maar ontvangen de besparing als dienst met een prestatiegarantie van de dienstverlener voor een vaste, maandelijkse vergoeding. Tijdens deze bijeenkomst leggen we je uit hoe dit werkt.

16.30 - 17.00 uur

Aanvalsplannen voor “No-regret” renovaties van forten
Door Erik van Tooren (Provincie Utrecht) en Niels Sijpheer (EnergyGO)
Sinds de 19e eeuw dragen de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam bij aan de verdediging van ons land. Nu krijgen de forten andere functies en worden ze door ondernemers en organisaties gebruikt voor verschillende activiteiten en doeleinden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld musea, natuurgebied, horeca, bijeenkomstgebouwen, huisvesting, wellness, kantoorruimten, ateliers en expositieruimten. Het vraagt rigoureuze renovaties van gebouwen, installaties en een nieuwe energievoorziening om de forten hiervoor toekomstbestendig te maken.

Klik hier voor meer informatie

PRAKTIJK THEATER

10:00 - 10:45 uur

Lancering VLA Ventilatiekeur
Door VLA

Klik hier voor meer informatie

12:45 - 13:15 uur

'Nieuwe technieken in een oud jasje'
Door Provincie Noord-Brabant
Energiebesparing: hoe pak je dat aan als je niets aan je monument mag veranderen? De Provincie Noord-Brabant (NL) en de Provincie Antwerpen (BE) demonstreren met het project DEMI MORE dat het toepassen van innovatieve technieken hiervoor de oplossing kan bieden. Met tips uit de praktijk.

13.30 - 14.00 uur

CODE49: Cultureel Ondernemen in Duurzaam Erfgoed
CODE49 is een netwerk van Nyenrode Business Universiteit en ifthenisnow.nl gericht op het behoud en duurzaam gebruik van historische gebouwen met een culturele functie. In deze bijeenkomst vertelt Birgit Dulski over nut en noodzaak van duurzaam gebruik van historische gebouwen met een culturele functie en legt uit hoe het netwerk werkt. Daarna is er de mogelijkheid om kennis te maken met leden van het netwerk, t.w. culturele ondernemers, overheden, bedrijven en financiële instellingen.  

14.15 – 15.45 uur

‘Wegwijs in de wereld van isolatie van historische gebouwen’
Door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Verduurzamen is een belangrijke wens van bewoners of eigenaren van historische gebouwen. In deze presentatie neemt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed u mee in de verschillende stappen naar energiebesparing met een passende isolatieoplossing.

16.00 - 16.30 uur

Workshop Craeft Advies: 'De monumentale krochten van het omgevingsrecht'
Door: Ing. J.C. (Jasper) Vijfhuizen, Juridisch adviseur en eigenaar bij Craeft Advies, onafhankelijk adviesbureau voor vastgoed, grondzaken en omgevingsrecht.
In deze presentatie zal worden gekeken naar de steeds complexere wet- en regelgeving in het omgevingsrecht. Het herbestemmen van monumenten gaat steeds vaker gepaard met niet alleen de zorg voor monumenten maar tevens met de zorg voor een kwetsbaar leefmilieu. Hoe wordt gezorgd voor een efficiënt planproces, begrip voor alle belangen en het bereiken van het doel? Welke objectieve kaders stelt het bevoegd gezag en welke subjectieve ruimte is te benutten?

Klik hier voor meer informatie

Woensdag 15 mei 2019

MONUMENT THEATER

10.00 – 11.15 uur

‘Boost your craft: vakmanschap in de 21ste eeuw’
Door Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen & ROP-Zuid
Speciaal programma om vaklieden in de dop kennis te laten maken met de mogelijkheden van een loopbaan in het restauratievak en de restauratie-opleidingen van het NCE en haar partnerscholen

Klik hier voor meer informatie.

14:00 - 15:00 uur

College ‘Evenwicht stedenbouw en stadsvernieuwing’
Door Vincent van Rossem, architectuurhistoricus en emeritus hoogleraar Monumenten en Stedenbouwkundige Vraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Lange tijd dachten stedenbouwers en ambtenaren dat grote ingrepen noodzakelijk zijn om de stad te moderniseren en vooral aan te passen aan het moderne autoverkeer. Met de Woningwet in de hand was het mogelijk om hele historische woonwijken af te breken en te vervangen door nieuwbouw. De stadsvernieuwing heeft zo veel schade aangericht. Eind jaren zestig veranderde de visie op het verkeer en vanaf het Europese Monumentenjaar 1975 werden de oude binnensteden een gezocht woonmilieu. Toch is ook in de naoorlogse woonwijken is veel misgegaan. Hoe wankel is het evenwicht tussen stadsvernieuwing en stedenbouw?

15.15 – 17.00 uur

‘Herbestemming: Waar staan we met religieus erfgoed?’
Door BOEi
Mini-symposium over de huidige herbestemmingsopgave van religieus erfgoed in Nederland. Uit recent onderzoek bleek dat 80 % van de Nederlanders nooit meer in een kerk komt. Door de enorme teruggang in het aantal kerkgangers is er ook steeds minder geld om de kerkgebouwen te onderhouden, terwijl dit onderhoud veel geld kost. Ook zijn kerkgebouwen zelden energiezuinig ontworpen. De consequentie hiervan is dat de komende 10 jaar naar schatting zo’n 1500 tot 4500 kerken zullen moeten sluiten. Wanneer een kerk niet langer als kerk gebruikt wordt, ontstaan er vaak moeizame en lange processen rondom herbestemming.

Klik hier voor meer informatie.

PRAKTIJK THEATER

12.45 – 13.15 uur           

'Nieuwe technieken in een oud jasje'
Door Provincie Noord-Brabant
Energiebesparing: hoe pak je dat aan als je niets aan je monument mag veranderen? De Provincie Noord-Brabant (NL) en de Provincie Antwerpen (BE) demonstreren met het project DEMI MORE dat het toepassen van innovatieve technieken hiervoor de oplossing kan bieden. Met tips uit de praktijk.

13.30 – 14.30 uur (sessie 1) & 14.30 – 15.30 uur (sessie 2)

'Verduurzaam uw kennis: ga dilemma’s verantwoord te lijf'
Door ErfgoedAcademie
In deze minicursus van de ErfgoedAcademie krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt voor uw dagelijkse praktijk. U gaat interactief aan de slag met een duurzaam erfgoedkwartet. U zult ervaren hoe uitdagend het is om vanuit verschillende perspectieven waarden te onderzoeken en gedragsregels te vinden voor duurzame monumenten van de toekomst.

Klik hier voor meer informatie.

16.00 - 16.30 uur

Workshop Craeft Advies: 'De monumentale krochten van het omgevingsrecht'
Door: Ing. J.C. (Jasper) Vijfhuizen, Juridisch adviseur en eigenaar bij Craeft Advies, onafhankelijk adviesbureau voor vastgoed, grondzaken en omgevingsrecht.
In deze presentatie zal worden gekeken naar de steeds complexere wet- en regelgeving in het omgevingsrecht. Het herbestemmen van monumenten gaat steeds vaker gepaard met niet alleen de zorg voor monumenten maar tevens met de zorg voor een kwetsbaar leefmilieu. Hoe wordt gezorgd voor een efficiënt planproces, begrip voor alle belangen en het bereiken van het doel? Welke objectieve kaders stelt het bevoegd gezag en welke subjectieve ruimte is te benutten?

Klik hier voor meer informatie

Donderdag 16 mei 2019

MONUMENT THEATER

10.30 – 12.00 uur

‘Planmatig onderhoud; hoe doe je dat?’
Door MonumentenwachtNL & Nationaal Restauratiefonds
Eigenlijk weet iedere monumenteigenaar het wel: goed onderhoud van een monument vraagt om een planmatige aanpak. Maar tegelijkertijd rijst vaak de vraag: Hoe doe je dat dan? Wat kan ik zelf, en waarvoor heb ik een specialist nodig? Vanuit jarenlange praktijkervaring gaat Jeroen Twisk van Monumentenwacht Noord-Holland in op deze vragen. Interessant voor iedere monumenteigenaar!

Klik hier voor meer informatie.

13.00 – 14.00 uur

‘Energie besparen: wat zijn de mogelijkheden?’
Door Nationaal Restauratiefonds
Belangrijke informatie over duurzaamheidsmaatregelen voor monumentale woningen:

  • Ervaring en advies van een monumenteigenaar. Door Hans de Kok (Amsterdam)
  • De adviezen (en meerwaarde) van een DuMo adviseur. Door Annelies Lely (Dijkoraad Zwolle)
  • Financiering van duurzame investeringen. Door Pierre van der Gijp (Restauratiefonds)

14.15 – 14.45 uur

De restauratie-architect aan het werk: theorie en praktijk van de hedendaagse opgave’
Door VAWR – Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie
In deze presentatie wordt de rol van de restauratie-architect in de huidige restauratie-, renovatie- en herbestemmingsopgaven toegelicht, waarbij een tipje van de sluier wordt opgelicht van de aankomende en nagelnieuwe 'Uitvoeringsrichtlijn 1001; visie en ontwerp'. Vervolgens wordt een praktijkvoorbeeld van een restauratie en verduurzaming van een Rijksmonument behandeld. Tot slot wordt aandacht besteed aan de doelstellingen van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie. Wat is de rol van een restauratie-architect in de huidige restauratie- en herbestemmingsopgave? Door Bastiaan van de Kraats, bestuurslid VAWR, penvoerder URL 1001 en directeur van Architectenbureau 1meter98.

14.45 – 16.15 uur

‘De nieuwe woonhuisregeling: wat betekent dit voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten?’
Door Federatie Particuliere Monumenteigenaren/Bewoond Bewaard
Met ingang van 1 januari jl. is het Besluit Vaststelling Beleidsregels Instandhoudingssubsidie Woonhuis-rijksmonumenten in werking getreden. Alles over beleidsregels voor de verstrekking van subsidie voor de instandhouding van rijksmonumenten met een woonfunctie.

Klik hier voor meer informatie.

PRAKTIJK THEATER

10.30 – 11.00 uur

‘De nieuwe woonhuisregeling’
Door Federatie Particuliere Monumenteigenaren
De nieuwe woonhuisregeling in vogelvlucht. Wie kan de regeling aanvragen en waarvoor is hij bedoeld? Korte introductie op het middagsymposium in het MONUMENT Theater

11.15 – 11.45 uur

‘Uitvoeringrichtlijnen ERM’
Door Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg (VAM)

12.00 – 12.30 uur

‘Voordelen van kalk in restauratie- en renovatieprojecten’
Door Arte Constructo
Bouwkalk - Een brede waaier aan mogelijkheden. Over verschillende toepassingen van bouwkalk. Van ruwbouw tot decoratieve stijlen.

Klik hier voor meer informatie.

12.45 – 13.45 uur

‘Het Neerlandsch Stucgilde in de 21e eeuw, noodzaak of ideologie?’
Door Het Neerlandsch Stucgilde
Stucen is een eeuwenoud ambacht. Een ambacht waarvoor merkwaardig genoeg pas in de 21st eeuw een ambachtsgilde voor werd opgericht. Het Stucgilde brengt professionele stukadoors in het hele land bijeen en biedt nieuwe opkomende talenten een driejarige opleiding tot meester aan. Waarom bestond er de noodzaak om alsnog een gilde op te richten? Wie zijn hierbij betrokken? En wat zijn de doelstellingen naar de toekomst?

14.00 – 14.30 uur

'De opmars van Lijnolie Standverf'
Door Toon van Westerhoven, directeur RIGO Verffabriek
Bij monumenten hoort lijnolieverf, als historisch bewezen conservator van hout. Niet voor niets vinden we in monumentaal werk honderden jaren oude intacte lijnolieverflagen terug. Lijnolie Standverf is bezig aan een opmars dankzij haar milieutechnische en duurzaam ecologische aspecten en onovertroffen technische eigenschappen. Alles over de voordelen en toepassingen van deze duurzame verfsoort.

14.45 - 15.15 uur

Zonnedak Hermitage Amsterdam, van (on)mogelijkheid naar realisatie in UNESCO-gebied
Door Sebastiaan Lagendaal, Hoofd Facilitaire Zaken en Veiligheid, Hermitage Amsterdam.
Terwijl iedereen afraadde om eraan te beginnen (ook al was de SDE-subsidie voor de vergunning toegezegd) en er nog geen dialoog was met de belanghebbenden, zette de Hermitage Amsterdam toch door.

Klik hier voor meer informatie. 

15.15 - 15.45 uur

Optimalisatie van Subsidies voor duurzame monumenten
Door Van Draeckeburgh - Subsidies & Financieringen
Subsidie is stimulering. Financiële prikkels om aan te zetten tot de ‘juiste’ keuzes in herbestemming, restauratie, onderhoud en verduurzaming. In het kader van behoud van erfgoed, maar ook in het duurzaam maken van de gebouwde omgeving. In deze presentatie maakt u kennis met het huidige subsidielandschap en optimalisatie van de kansen.

16.00 - 16.30 uur

Workshop Craeft Advies: 'De monumentale krochten van het omgevingsrecht'
Door: Ing. J.C. (Jasper) Vijfhuizen, Juridisch adviseur en eigenaar bij Craeft Advies, onafhankelijk adviesbureau voor vastgoed, grondzaken en omgevingsrecht.
In deze presentatie zal worden gekeken naar de steeds complexere wet- en regelgeving in het omgevingsrecht. Het herbestemmen van monumenten gaat steeds vaker gepaard met niet alleen de zorg voor monumenten maar tevens met de zorg voor een kwetsbaar leefmilieu. Hoe wordt gezorgd voor een efficiënt planproces, begrip voor alle belangen en het bereiken van het doel? Welke objectieve kaders stelt het bevoegd gezag en welke subjectieve ruimte is te benutten?

Klik hier voor meer informatie

*Wijzigingen onder voorbehoud