Leren van jonge erfgoedmasters - MONUMENT
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Leren van jonge erfgoedmasters

 • Datum:
  dinsdag 17 mei 2022
 • Tijd:
  14:00 - 14:45
 • Locatie:
  Monument Theater

 • De erfgoedwereld heeft nog altijd te kampen met een imago dat vooral ouderen raakt. Maar NRP ziet met de inzendingen voor de NRP Masterprijs dat er veel belasting is onder studenten voor het behoud, het verduurzamen en het transformeren van erfgoed. Hoe ervaren jonge erfgoedprofessionals het werken in de erfgoedwereld en kunnen ze hun dromen en ambities waarmaken? 

  Erna van Holland, programmamanager NRP Erfgoed gaat in gesprek met Rosan Pallada, Jethro van der Pijll en Yasmine van der Hulst. 

  Jethro van der Pijll: "Kansen in de erfgoedsector liggen vooral in het verduurzamen van monumenten en meer waardering voor de nieuwe categorie erfgoed ook vanuit de Rijksdienst: Post '65. En er zijn steeds meer goede voorbeelden van geslaagde herbestemmingen, ook zeker met betrekking tot religieus erfgoed (kerken en kloosters). De eerste kerkenvisies in Nederland zijn inmiddels afgerond en dat is een mooie stap naar een nieuwe toekomst voor monumentale kerken."

  Yasmine van der Hulst: " Kansen in de erfgoedsector liggen denk ik in de verduurzaming van monumenten met behoud van de historische gelaagdheid."

 • Sprekers/Partners:

  Erna van Holland, NRP
  Erna van Holland, NRP
  Rosan Pallada
  Rosan Pallada
  Jethro van der Pijll
  Jethro van der Pijll
  Yasmine van der Hulst
  Yasmine van der Hulst

  Rosan Pallada. In 2017 studeerde Rosan af aan de TU Delft met haar onderzoek naar complexe hergebruiksprocessen van erfgoedgebouwen. Rosan Pallada was tot 1 maart werkzaam bij Meyer Bergman Erfgoed Groep (MBE) en werkt nu als zelfstandig adviseur. In die functie zet ze het werk dat ze voor MBE heeft gedaan voor het complexe project Paleis Soestdijk voort, naast andere erfgoedprojecten. 

   

  Jethro van der Pijll studeerde in 2014 af op de studie Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de NHTV. Na bij de gemeente Eindhoven te hebben gewerkt, startte hij zijn eigen adviesbureau gericht op vastgoedvraagstukken en ruimtelijke ordening. Vanaf 2015 is hij als ontwikkelingsmanager bij stichting BOEi werkzaam en verantwoordelijk voor de acquisitie van herbestemmingsprojecten. 

   

  Yasmine Van der Hulst studeerde HBO Bouwkunde in Amsterdam en volgde daarna een Master rMIT (re-modifaction, transformation and intervention) aan de TU Delft. Om praktijkervaring op te doen werkte zij achtereenvolgens  bij verschillende aannemers, met name in de werkvoorbereiding. Vanaf 2020 is zij werkzaam als restauratiearchitect bij Hylkema, waarbij ze zich richt op herbestemmingsonderzoeken, ontwerpvraagstukken en historisch interieur.