Nut en noodzaak van een volwaardige restauratieopleiding MBO3. De THR-opleiding laat zien dat het kan! - MONUMENT
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Nut en noodzaak van een volwaardige restauratieopleiding MBO3. De THR-opleiding laat zien dat het kan!

 • Datum:
  dinsdag 17 mei 2022
 • Tijd:
  12:30 - 13:00
 • Locatie:
  Monument Theater

 • De opleidingsstructuur voor het restauratieonderwijs voldoet niet. De instroom van leerlingen die kiezen voor het restauratievak blijft ver achter bij de behoefte. Behalve dat het imago van de bouw- en restauratiesector niet positief is, schiet de structuur van het restauratieonderwijs tekort. In 2016 is de restauratieopleiding op MBO3 niveau verdwenen. Terwijl deze restauratieopleiding het meest cruciale onderdeel binnen het traject is om te komen tot een grotere aanwas van nieuwe vaklieden! Waar het bij de opleiding op niveau 1 en 2 gaat om een eerste oriëntatie en bij niveau 4 om een verdere diepgang en specialisatie in het restauratievakgebied, is het bij de MBO3 restauratieopleiding waar leerlingen zich de restauratiebeginselen en restaureren in de praktijk zich eigen maken. Wat heb je nu te bieden aan leerlingen die te kennen geven na de oriëntatiefase verder te willen gaan in het restauratievakgebied?

  RIBO / ROP-Oost heeft in samenwerking met ROC Twente succesvol de MBO3 opleiding Technicus Hout & Restauratie opgezet. De enige volwaardige restauratieopleiding op niveau 3 in heel Nederland! Dit verdient navolging in andere gebiedsdelen. 

 • Sprekers/Partners:

  Michiel van Erkelens, ROP Nederland
  Michiel van Erkelens, ROP Nederland