Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Workshop Craeft Advies

Dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 mei 2019, Praktijktheater MONUMENT 1

16.00 - 16.30 uur

Door Craeft Advies

In deze presentatie zal worden gekeken naar de steeds complexere wet- en regelgeving in het omgevingsrecht. Het herbestemmen van monumenten gaat steeds vaker gepaard met niet alleen de zorg voor monumenten maar tevens met de zorg voor een kwetsbaar leefmilieu. Hoe wordt gezorgd voor een efficiënt planproces, begrip voor alle belangen en het bereiken van het doel? Welke objectieve kaders stelt het bevoegd gezag en welke subjectieve ruimte is te benutten?

  • Herbestemmen van cultuur in natuur: waar te starten?
  • Hoe doorloop ik een efficiënt planproces?
  • Wat is het grijze gebied van vergunningsvrij handelen?

Spreker: Ing. J.C. (Jasper) Vijfhuizen, Juridisch adviseur en eigenaar bij Craeft Advies, onafhankelijk adviesbureau voor vastgoed, grondzaken en omgevingsrecht.

De heer Jasper Vijfhuizen is adviseur in hart en nieren en eigenaar van Craeft Advies. In het verleden werkte hij als adviseur in de bedrijfsadvisering en rentmeesterij. Hij begeleidde tientallen herontwikkelingsopgaven, zolang ze maar bijzonder zijn. Landgoederen, monumentale agrarische bedrijven, industrieel erfgoed en binnenstedelijke objecten. Hij is gespecialiseerd in ruimtelijke procedures, zoals bestemmingsplannen en vergunningen. Daarnaast is hij een van de juridisch specialisten op het gebied van het vergunningenstelsel binnen de Wet Natuurbescherming. Sterk punt is zijn brede juridische kennis waarbij hij een combinatie tussen private en publieke vraagstukken kan maken.

 

*Wijzigingen onder voorbehoud